Cane Lanterns A3

IRON/GLASS

6" H x 4 3/4" Dia, 8" H x 5 1/2" Dia